Stěhování akvária

21.05.2023

Stěhování akvária vyžaduje zvláštní péči, protože je potřeba zajistit bezpečnost ryb a udržet vodní prostředí stabilní. Během celého procesu stěhování akvária je důležité minimalizovat stres pro ryby. Udržujte co nejstabilnější podmínky vody a předejděte přílišným otřesům nebo změně prostředí. Pokud se setkáte s jakýmkoli problémem nebo se vám zdá, že ryby projevují známky stresu, poraďte se s odborníkem na akvaristiku nebo veterinářem.

Jak stěhovat akvárium

 Zde je několik kroků, které byste měli zvážit při stěhování akvária:

  1. Plánování a příprava: Plánujte stěhování akvária včas. Zvažte, zda je lepší přemístit ryby do dočasného nádoby nebo je ponechat v akváriu po celou dobu stěhování. Připravte si všechny potřebné materiály, včetně čistých nádob, balicích prostředků, hadic na odčerpání vody a filtračního média.

  2. Odpovídající nádoby: Pokud se rozhodnete přemístit ryby do dočasného nádoby, zvolte dostatečně velkou nádobu s pokryvem a dostatečnou cirkulací vzduchu. Musí být odolná, bez chemických zbytků a dostatečně pevná, aby zvládla hmotnost vody.

  3. Voda a filtr: Před stěhováním akvária vyměňte část vody a vyčistěte filtr. Tím minimalizujete množství odpadních látek, které se budou při stěhování uvolňovat.

  4. Ryby: Pokud se rozhodnete ryby přemístit do dočasného nádoby, postupujte opatrně. Použijte sítko nebo rybářskou síťku k zachycení ryb a přemístění do připravené nádoby. Ujistěte se, že dočasná nádoba má podobné parametry vody jako původní akvárium (teplota, pH atd.). Pokud zůstanou ryby v akváriu během stěhování, pokuste se minimalizovat jejich stres a udržet vodu co nejstabilnější.

  5. Vyprázdněte akvárium: Vyprázdněte vodu z akvária a pečlivě jej vyčistěte. Odstraňte všechny rostliny, kameny a dekorace a umístěte je do bezpečných nádob.

  6. Přemístění akvária: Při přemístění samotného akvária se ujistěte, že je dostatečně pevné a stabilní. Použijte dostatečný počet lidí nebo profesionální služby, abyste minimalizovali riziko poškození akvária nebo úrazu.

  7. Opětovné naplnění a stabilizace: Po umístění akvária na nové místo jej pečlivě naplňte připravenou vodou. Přidejte vhodné dechlorizační prostředky nebo nechte vodu odstát, aby se odpařily chlor a další chemikálie obsažené v běžné vodě. Následně zkontrolujte a upravte teplotu vody tak, aby odpovídala potřebám vašich ryb. Pokud jste přemístili ryby do dočasné nádoby, opatrně je vracejte zpět do akvária.

  8. Sestavení zařízení: Nainstalujte filtr, vzduchovou pumpu a další zařízení do akvária podle původního nastavení. Ujistěte se, že jsou správně připojeny a fungují správně.

  9. Rostliny a dekorace: Vraťte rostliny a dekorace do akvária. Zkontrolujte, zda jsou pevně umístěny a neohrožují bezpečnost ryb.

  10. Postupné obnovení: Nechte akvárium po stěhování po nějakou dobu bez přidávání nových ryb nebo dalších změn. To pomůže udržet stabilitu vodního prostředí a umožní rybám a filtru se přizpůsobit novým podmínkám.

I rybičky stěhování může stresovat