Stěhování do a ze Švýcarska

Expert na stěhování do a ze Švýcarska

Stěhujete se do Švýcarska? Zminimalizujte stres a starosti spojené se stěhováním a svěřte to odborníkům! Naše stěhovací firma je zde, aby vám pomohla usnadnit vaše stěhování do krásného Švýcarska nebo návrat zpět domů. 

Nabízíme stěhování jak v rámci České republiky, tak i do a z mnoha dalších evropských zemích, Švýcarsko nevyjímaje. Ve skutečnosti jsme expert na stěhování do a ze Švýcarska (a Belgie) a to včetně vyřízení celních formalit

Proč si vybrat na stěhování do a ze Švýcarska EASY MOVING? 

Profesionální přístup

S více než 17 lety zkušeností se stěhováním do zahraničí vám poskytneme nejvyšší úroveň profesionality a péče. Naše týmy jsou zkušené a vybavené kvalitním nářadími a technologiemi.

Kompletní služby

Nabízíme širokou škálu služeb, které zahrnují balení, přepravu, vykládku a vybalování vašeho majetku, montáž, demontáž, celní záležitosti... Můžete se na nás spolehnout od začátku až do konce procesu stěhování.

Přizpůsobení vašim potřebám

Každé stěhování je jedinečné a my si toho jsme vědomi. Přizpůsobíme naše služby vašim individuálním požadavkům a potřebám, abychom vám zajistili optimální průběh stěhování.

Bezpečnost a zabezpečení

Chápeme, jak důležitý je pro vás váš majetek. Proto přistupujeme k manipulaci s vašimi věcmi s maximální opatrností a zabezpečením. Vaše věci budou v bezpečí během celého procesu stěhování a odpovědnost za škody včetně přepravních rizik pojištěna.

Švýcarské know-how

Máme široké znalosti a zkušenosti s cílovou zemí, Švýcarskem. Pomůžeme vám s organizačními a logistickými výzvami, které mohou být spojeny s přesunem do nové země nebo návratem zpět.


Je důležité zdůraznit, že při stěhování do a ze Švýcarska je potřeba zohlednit odlišné postupy oproti stěhování do zemí Evropské unie. Dovoz a vývoz ze zemí, které nejsou členy EU, podléhá celním předpisům. Doporučujeme vám se před stěhováním dostatečně informovat na příslušném úřadě ohledně podmínek pro bezproblémové stěhování vašich věci a např. dovozu či vývozu automobilu či motorky.

Pokud se stěhujete do České republiky ze Švýcarska, je nutné provést celní odbavení veškerého stěhovaného majetku a to ještě před jeho vyložením v Česku. 


Stěhování do Švýcarska 

Stěhování do Švýcarska může být vzrušujícím ale i náročným procesem. Pokud je však naplánováno a připraveno správně, může stěhování do Švýcarska proběhnout hladce a úspěšně. S tím vám rádi pomůžeme. Zde je několik věcí, které byste vy měli zvážit při přípravě na stěhování do Švýcarska z vaší strany:

  1. Právní záležitosti a povolení, vízové požadavky: Pokud nejste občanem Evropské unie nebo EFTA (Evropské sdružení volného obchodu), budete pravděpodobně potřebovat vízum nebo povolení k pobytu pro vstup a dlouhodobý pobyt ve Švýcarsku. Je důležité se seznámit s příslušnými vízovými požadavky a kontaktovat švýcarské velvyslanectví ve vaší zemi, abyste získali aktuální informace. Prozkoumejte si vízové požadavky a zjistěte, jaké dokumenty a podmínky budete potřebovat pro život a práci či studium ve Švýcarsku.

  2. Jazyk: Ve Švýcarsku se mluví různými jazyky, včetně němčiny, francouzštiny, italštiny a rétorománštiny. V závislosti na regionu, do kterého se stěhujete, bude tam některý z nich dominantní. Je vhodné se naučit alespoň základy daného jazyka, což vám usnadní komunikaci a integraci.

  3. Zdravotní péče: Švýcarský zdravotní systém je považován za jeden z nejlepších na světě, ale je také známý svou vysokou cenou. Ujistěte se, že máte pojištění zajištěné a rozumíte systému zdravotní péče ve Švýcarsku.

  4. Finance: Švýcarsko je známo svými vysokými životními náklady. Je důležité zvážit finanční aspekty života v této zemi. Mějte na paměti náklady na bydlení, potraviny, dopravu a další běžné výdaje. Zjistěte si také informace o bankovním systému, účtech a platebních metodách, které jsou běžné v Švýcarsku. 

  5. Daňové předpisy: Švýcarsko má specifický daňový systém. Před stěhováním zjistěte, jaké jsou daňové povinnosti a jaké daňové výhody nebo úlevy jsou k dispozici. Může být užitečné poradit se s daňovým poradcem, abyste získali správné informace a měli vše v souladu s místními předpisy. 

  6. Zdravotní pojištění: Zdravotní pojištění je v Švýcarsku povinné. Zjistěte si, jaké jsou požadavky na zdravotní pojištění pro cizince a jaké možnosti máte. Informujte se o plánech a pojistných společnostech, které nabízejí zdravotní pojištění pro expaty. 

  7. Doprava: Švýcarsko má dobře vyvinutou a spolehlivou dopravní infrastrukturu. Mějte na paměti, že místní doprava a jízdní řády se mohou lišit od těch, na které jste zvyklí. Informujte se o veřejné dopravě, silniční síti a dalších možnostech cestování ve vašem novém místě bydliště. 

  8. Sociální a kulturní adaptace: Přizpůsobení se novému prostředí a kultuře je důležitou součástí úspěšného stěhování. Švýcarská kultura a zvyky se mohou lišit od těch, na které jste zvyklí. Snažte se seznámit s místními zvyklostmi a tradicemi a otevřít se novým přátelstvím a zkušenostem.