Otázky a odpovědi

1. Budeme na stěhování sepisovat nějakou smlouvu?

Předejte nám poptávku služeb stěhování přes formulář na webu, rezervační aplikaci, prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty, služeb Google nebo jinak elektronicky či pomocí SMS anebo písemně. Na základě vaší poptávky pro vás vypracujeme nabídku. Naše nabídka je návrhem na uzavření smlouvy o stěhování. Pokud se vám naše nabídka zalíbí, potvrďte nám ji mailem.

Potvrzením nabídky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, Pokud potřebujete uzavřít písemnou smlouvu, dejte nám včas vědět.

Vztahy mezi vámi a EASY MOVING při provedení služeb týkajících se stěhování se řídí Obchodními podmínkami zveřejněnými na webu https://www.easy-moving.cz/podminky-stehovani, ve znění zveřejněném v den odeslání objednávky . Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených  Obchodními podmínkami řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.

2. Je možné za stěhování platit na fakturu?

Úhrada stěhování bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb.

Při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování nám musíte sdělit IČO a doložit fakturační údaje. Splatnost faktury je zpravidla 7 dní od vystavení. Za pozdní úhradu faktury účtujeme úrok z prodlení a poplatek za zpracování upomínky (viz Obchodní podmínky)..

3. Jak se za stěhování s EASY MOVING platí?

Za stěhování s EASY MOVING zaplatíte po dokončení stěhování na místě vykládky v hotovosti proti dokladu (paragonu).

Úhrada stěhovacích služeb bankovním převodem na základě faktury musí být dohodnuta předem, zejména je možná při rozsáhlejším stěhování firem, úřadů, institucí a pod. a to pouze při objednávce mailem nebo písemné, učiněné osobou oprávněnou jednat jménem dané firmy nebo instituce při objednávání služeb.

Zákazník musí při objednávce nebo nejpozději před zahájením stěhování doložit IČO a doložit fakturační údaje. Splatnost faktury je zpravidla 7 dní od vystavení. Za pozdní úhradu faktury účtujeme úrok z prodlení a poplatek za zpracování upomínky (viz Obchodní podmínky)..