Ceny stěhování

Každé mezinárodní stěhování je jedinečné a ceny se mohou lišit v závislosti na mnoha faktorech. Naše stěhovací firma vám nabízí bezplatnou cenovou kalkulaci, která vám pomůže plánovat váš rozpočet přesně podle vašich potřeb.

Transparentní ceny a dohodnuté náklady

Věříme v transparentní a férovou cenovou politiku. Naše cenové návrhy za stěhování zahrnují veškeré náklady spojené s přepravou, pojištěním, balením a dalšími potřebnými službami podle vašeho zadání. S námi se nemusíte obávat skrytých poplatků nebo nepříjemných překvapení.

Chápeme, že při plánování stěhování je důležité mít jasnost ohledně nákladů. Proto vám nabízíme pevně stanovenou cenu, která je dohodnuta předem. .

Jak se počítá cena stěhování? Co ovlivňuje cenu stěhování?

Cenu stěhování určuje množství a náročnost a kilometry

Cena stěhovacích prací se totiž u EASY MOVING počítá hodinově. To, za jak dlouho zvládneme vaše stěhování, závisí na tom, kolik toho stěhujete a jak je stěhování náročné. Tedy z jakého patra do kterého se stěhujete, jestli je k dispozici výtah a jak je velký, jak prostorné jsou stěhovací cesty, jak příkré je schodiště, jak velký je váš nábytek a jak je velký v poměru k šířce dveří, jak snadná je demontáž a montáž, kolik kusů je třeba balit a jestli je potřeba balit i do bublinkové folie apod. Cestu mimo Prahu účtujeme podle najetých kilometrů.

Jak odhadnout cenu stěhování?

No, celkem komplikovaně, neboť ji ovlivňuje řada faktorů. Zatímco u kilometrů je to víceméně snadné, u stěhovacích prací je to o poznání těžší.

V průměru lze počítat s tím, že každých 5 kubíků (což je zhruba půlka průměrně zařízeného, průměrně velkého pokoje) trvá zabalit, naložit a vyložit zhruba mezi 1 až 1,5 hodiny. Pokud je nutná demontáž a montáž, je třeba přičíst půlhodinu až hodinu. Za patra bez výtahu přičtěte za každé zhruba 10 min., za těžší věci alespoň 5 minut za každé pro každé patro.

Jak dlouho co při stěhování trvá a kolik lidí je potřeba

Orientačně je potřeba počítat s následujícími čísly:

 • ½-1 místnost je 10 m3 pro 1 až 2 lidi na 2-3 h, potřebujete menší vůz

 • 1-1½ místnosti 20 m3 pro 2 lidi na 3-4 h, potřebujete menší vůz

 • 1½-2 místnosti 25 m3 pro 2 lidi na 3-5 h, potřebujete střední vůz

 • 2-2½ místnosti 30 m3 pro 2 lidi na 4-5 h, potřebujete větší vůz

 • 3 místnosti 35 m3 pro 2 až 3 lidi na 5-6 h, potřebujete větší vůz

 • 3½-4 místnosti 40 m3 pro 3 lidi na 5-7 h, potřebujete větší vůz

 • 4½-5 místností je 50 m3 pro 4 lidi na 8-9 h, potřebujete největší vůz nebo 2 vozy
 • 5-5½ místnosti 60 m3 pro 4-5 lidí na 8-10 h, potřebujete největší vůz nebo 2 vozy
 • 5½-6 místností 65 m3 pro 5 lidí na 9-10 h, potřebujete největší vůz nebo 2 vozy
 • 6-7 místností 70 m3 pro 5-6 lidí na 9-10 h, potřebujete největší vůz nebo 2 vozy
 • 7-8 místností 80 m3 pro 6 lidí na 9-11 h, potřebujete největší vůz nebo 2 vozy

Co u nás máte zdarma

 • Patra pro věci do 100 kg na kus
 • Pojištění do 1 000 000 Kč
 • Bez příplatku za sobotní stěhování
 • Možnost "sdílení kilometrů"

Nechte si to spočítat

Můžete si délku a cenu svého stěhování odhadnout a zarezervovat stěhování rovnou nebo si raději nechte spočítat cenu vašeho stěhování u nás na + 420 775 038 888 nebo vyplňte formulář pro kalkulace zdarma.

Ceník stěhování

Kompletní ceník stěhování pro firmy platný od 1.1.2023 ke stažení

Kompletní ceník stěhování pro domácnosti platný od 1.1.2023 ke stažení

Ceník nejčastějších položek

Středně velké stěhování hodinová sazba

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti

1 650 Kč

Středně velké stěhování kilometrovné

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti 

31 Kč/km

Větší stěhování hodinová sazba

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti 

2 330 Kč

Větší stěhování hodinová kilometrovné

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti 

35 Kč/km

Bublinková fólie

Na křehké a citlivé věci

17 Kč/m

Strečová fólie

Proti oděru, na zpevnění nábytku 

1,2 Kč/m

Stěhovací krabice

Zakoupená

58 Kč/ks

Stěhovací krabice

Zapůjčení

20 Kč/ks

Chcete znát cenu vašeho stěhování?

OBECNÁ USTANOVENÍ K CENÁM STĚHOVÁNÍ

Platební podmínky stěhování

Není-li před započetím stěhování dohodnuto jinak, je cena za poskytnuté stěhovací služby a dodaný materiál splatná po dokončení stěhování v hotovosti a v korunách českých proti platebnímu dokladu. Stěhování je dokončeno předáním prací, ke kterému dojde podpisem Výkazu zakázky ze strany zákazníka.

Platba celé částky a nebo její části bezhotovostně na základě faktury musí být sjednána předem.

Pokud zákazník po dokončení stěhování nemá hotovost k úhradě poskytnutých služeb, je cena vystavení faktury do částky 3.000,00 Kč bez případné DPH zpoplatněna částkou 300,- Kč, nad 3.000 Kč částkou 500,- Kč. Pro bezhotovostní úhradu dále platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek stěhování.

​Hodinová sazba stěhovacích služeb

Hodinová sazba se počítá od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení stěhování vč. příp. montáže a dalších prací v místě vykládky (bez času přepravy mimo Prahu). Přistavení a návrat vozu při stěhování v rámci Prahy je zdarma.

Hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla se účtuje:

 • Balení, zabezpečení stěhovaných předmětů proti poškození
 • Demontáž nábytku
 • Vystěhování stávajícího stanoviště
 • Nakládka a vykládka stěhovaného nábytku, materiálu nebo zařízení
 • Nastěhování nových prostor, rozmístění stěhovaných břemen v novém objektu
 • Vybalení přepravních obalů
 • Montáž nábytku
 • Přeprava stěhovaných břemen po Praze - účtuje se hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla, kilometrovné se neúčtuje.

​Minimální účtovatelná cena stěhování

Minimální cena zakázky na stěhování:

Vůz do 18 m3 ......5.800 Kč    Vůz do 25 m3 ...... 10.000 Kč    Vůz do 42 m3 ...... 10.000 Kč

Pokud jede vůz vícekrát při jedné zakázce, počítá se každá jízda za zakázku.

​Paletový vozík

Za použití paletového vozíku při stěhování účtujeme 200,00 Kč.

Stěhovací práce ve ztížených podmínkách nebo se značnými překážkami

Za práce prováděné ve ztížených podmínkách nebo se značnými překážkami (stavby, znečištěné sklepy, stěhování přes okna nebo balkony, prašné prostředí nebo kontaminace mikroorganismy apod.) se účtuje příplatek ve výši 25 % z ceny prací.

Platby za stěhování na fakturu

Za platbu jinak než v hotovosti, pokud tak nebylo sjednáno předem, se účtuje příplatek 300 Kč resp. 500 Kč (viz výše v čl. Platební podmínky).

Prohlídka před stěhování v Praze zdarma

Prohlídka stěhovaných prostor technikem za účelem zjištění rozsahu stěhovacích služeb a odhadu ceny zakázky je v rámci Prahy zdarma.

Pojištění při stěhování zdarma

V ceně je zahrnuto pojištění na 1 mil. Kč pro škody během přepravy a rovněž 1 mil. Kč pro škody při maniulaci v objektu. Je možné dokoupit připojištění. Pojištění se vztahuje na pouze případy, kdy je EASY MOVING zodpovědný za vzniklou škodu (viz Obchodní podmínky).

Cena stěhovacích obalových materiálů

V ceně není zahrnuta cena námi dodaných přepravních obalů. Cenu prodeje nebo zapůjčení obalů najdete v ceníku obalových materiálů.

Cena stěhování těžkých břemen

Je-li součástí stěhování těžké břemeno (jednotlivý kus nad 100 kg), účtuje se cena jeho stěhování dle tarifu základní cena a cena za patra a/nebo donášku Stěhování těžkých břemen.

Kilometrovné při stěhování

Při přepravě mimo Prahu účtujeme kilometrovné (trasa se počítá jako součet vzdáleností: přistavení vozu, transport mezi místy nakládky a vykládky, návrat).

Mýtné v ČR

Uskutečňuje-li se přeprava vozem nad 7,5 t po zpoplatněných komunikacích v ČR, přičítá se mýtné dle platných sazeb.

Dálniční poplatky mimo ČR

Uskutečňuje-li se přeprava po zpoplatněných komunikacích mimo ČR, přičítají se dálniční poplatky (příp. poplatky za průjezd tunelem apod.) dle skutečných nákladů.

Práce řidiče při stěhování

Řidič se počítá za jednoho manipulanta, stěhuje. V případě tarifu vůz + 1 manipulant (řidič) nosí pouze břemena, která unese jeden manipulant, nenosí břemena společně se zákazníkem.

Minimální zúčtovatelný úsek

Z každé třetí a další hodiny účtujeme vždy po 30 minutách, není-li v ceníku stanoveno jinak.

​Zahraniční výlohy při mezinárodním stěhování

V případě mezinárodního stěhování se k ceně přičítá tzv. paušál na zahraniční výlohy (dle počtu pracovníků a dnů v zahraničí /diety/, na krytí kurzových rozdílů a pohybů apod.). K ceně se dále připočítávají náklady na trajekt, Eurotunel, přejezd přes mosty ve Skandinávii apod.

​Stěhovací práce v noci

Za práce včetně přepravy (mimo mezinárodního stěhování) prováděné: a. ve večerních hodinách (v době od 18:00 do 22:00) se účtuje příplatek ve výši 25 % z ceny prací; b. v nočních hodinách (v době od 22:00 do 6:00) se účtuje příplatek ve výši 100 % z ceny prací.

​Stěhovací práce v neděli a ve svátek

Za práce prováděné: v neděli a ve svátek se účtuje příplatek ve výši 35 % z ceny prací.

​Speciální stěhování

Stěhování a doprava pro akce, které vyžadují pohotovost vozidla a týmu se zaručeným přistavením na konkrétní přesné časy v průběhu dne se účtují na celé 8mi hodinové směny.

Aplikovatelný ceník stěhování

Pro vyúčtování jednotlivých zakázek se použije ceník platný v den podání závazné objednávky resp. zaslání nabídky.