Jak stěhovat obrazy

13.06.2023

Stěhování obrazů může být citlivou záležitostí, protože se jedná o křehké předměty, které mohou být snadno poškozeny. Každý obraz může vyžadovat individuální přístup v závislosti na jeho ceně, velikosti, materiálu a stavu. Pokud jde o cenná a křehká umělecká díla, je vhodné se poradit s profesionálem, který má zkušenosti se stěhováním a zabývá se jejich specializovanou ochranou a přepravou.

Několik tipů, jak bezpečně přestěhovat obrazy


Připravte si potřebné materiály

Připravte si balicí papír nebo bublinkovou fólii, lepicí pásku, lehké kartónové krabice a ochranný materiál (například pěnové polštářky nebo "rohy").

Ochrana obrazů

Pokud jsou obrazy zarámované, zakryjte je balicím papírem nebo bublinkovou fólií a připevněte ji lepicí páskou. Tím zajistíte ochranu proti poškrábání nebo poškození během přepravy.

Příprava krabic

 Vyberte si vhodné krabice, které jsou dostatečně velké na to, aby obrazy pojaly. Můžete je vystlat měkkým materiálem, jako jsou pěnové polštářky, aby se minimalizovalo třesení a pohyb během přepravy. Před uzavřením krabice ji označte jako křehkou a označte, která strana je nahoru.

Umístění obrazů do krabic

Pokud je to možné, umístěte obrazy do krabic tak, aby byly ve svislé poloze. Nechte mezi nimi dostatek místa na to, aby se zabránilo jejich vzájemnému otírání nebo tlaku.

Upevnění obrazů

Ujistěte se, že obrazy jsou pevně usazené v krabici a nemohou se pohybovat. Použijte pěnové polštářky, vzduchové polštářky, balící papír nebo jiný ochranný materiál, abyste zajistili, že obrazy zůstanou na svém místě.

Zabezpečení krabic

Zavřete krabice pečlivě a zalepte je lepicí páskou. Ujistěte se, že jsou dobře uzavřené a označte je jako křehké.

Přeprava

Při přepravě obrazů se snažte minimalizovat otřesy a nárazy. Dbejte na to, aby krabice s obrazy nebyly umístěny na dně hromady při nakládání a vykládání vozidla. Je také vhodné přepravovat obrazy odděleně od jiných věcí, aby na obrazy při přepravě nepřepadly. Zvolte bezpečný způsob dopravy pro obrazy. Pokud je to možné, přepravujte je osobně ve svém vozidle, abyste měli větší kontrolu nad jejich bezpečností. Pokud je potřeba využít profesionální stěhováky, zkontrolujte, zda mají zkušenosti s přepravou křehkých předmětů a zda mají vhodné zabezpečení pro obrazy.

Manipulace s obrazy

Při manipulaci s obrazy buďte opatrní, aby nedošlo k poškození. Držte je za rámy nebo podpírejte zezadu, abyste minimalizovali tlak na sklo nebo plátno.

Uložení obrazů na novém místě

Po příjezdu na nové místo opatrně vyjměte obrazy z krabic a umístěte je na jejich nová místa. Znovu je pověste na stěny a ujistěte se, že jsou správně vyvážené a pevně připevněné. Po stěhování pečlivě zkontrolujte všechny obrazy, zda nedošlo k poškození během přepravy. Pokud zjistíte nějaké poškození, je třeba ho vyfotografovat a zaznamenat si ho a reklamovat u stěhováků a případně se obrátit na pojišťovnu, pokud pokud jste je stěhovali sami a obrazy byly pojištěny.

Stěhování obrazů