top of page

CENÍK MEZINÁRODNÍHO STĚHOVÁNÍ

Ceny stěhování do zahraničí, stěhování ze zahraničí, mezi členskými státy EU a do nebo z Norska a Švýcarska

.

Ceník mezinárodního stěhován: Services

MENŠÍ STĚHOVÁNÍ M

Ceny stěhování domácnosti do 18 m3 nákladu

1250 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba M1

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 1 manipulant

1 500 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba M2

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 2 manipulanti

1 950 KČ/HOD

Hodinová sazba M3

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  M další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 18 m3,  4. a další manipulant

25 KČ ZA KM

Kilometrovné M1

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 1 manipulant

27 KČ ZA KM

Kilometrovné M2

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 2 manipulanti

32 KČ ZA KM

Kilometrovné  M3

Vůz s nákladním prostorem 18 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  M další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 18 m3,  4. a další manipulant

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

STŘEDNÍ STĚHOVÁNÍ L

Ceny stěhování domácnosti od 18 do 25 m3 nákladu

1 300 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba L1

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 1 manipulant

1 750 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba L2

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti

2 200 KČ/HOD

Hodinová sazba L3

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  L další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 25 m3,  4. a další manipulant

29 KČ ZA KM

Kilometrovné L1

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 1 manipulant

31 KČ ZA KM

Kilometrovné L2

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 2 manipulanti

33 KČ ZA KM

Kilometrovné  L3

Vůz s nákladním prostorem 25 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  L další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 25 m3,  4. a další manipulant

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

VELKÉ STĚHOVÁNÍ XL

Ceny stěhování domásnosti od 25 do 42 m3 nákladu

1 450 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL1

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 1 manipulant

1 850 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL2

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 2 manipulanti

2 300 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XL3

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

30 KČ ZA KM

Kilometrovné XL1

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 1 manipulant

33 KČ ZA KM

Kilometrovné XL2

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 2 manipulanti

35 KČ ZA KM

Kilometrovné  XL3

Vůz s nákladním prostorem 42 m3 a 3 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

ROZSÁHLÉ STĚHOVÁNÍ XXL

Ceny stěhování domásnosti od 42 do 60 m3 nákladu

2 150 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XXL1

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 2 manipulanti

2 600 KČ ZA HOD.

Hodinová sazba XXL2

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 3 manipulanti

3 000 KČ/HOD

Hodinová sazba XXL3

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 4 manipulanti

450 KČ ZA HOD.

Hod. sazba  XL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 42 m3,  4. a další manipulant

40 KČ ZA KM

Kilometrovné XXL1

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a  2 manipulanti

47KČ ZA KM

Kilometrovné XXL2

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 3 manipulanti

50 KČ ZA KM

Kilometrovné  XXL3

Vůz s nákladním prostorem 60 m3 a 4 manipulanti

3 KČ ZA KM

Kilometrovné  XXL další pracovník

Vůz s nákladním prostorem 60 m3,  . a další manipulant

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

CENÍK STĚHOVACÍCH OBALŮ

15 KČ/M

Bublinková folie (100 cm šíře)

Na křehké a citlivé předměty

1 KČ/M

Průtažná folie (50 cm šíře)

Proti oděru, na zpěvnění nábytku

40 KČ/KS

Lepící páska

Upevnění obalů, zalepení kartónů

8 KČ/ARCH

Balící papír

Prokládání obsahu krabice, ochrana hran

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

CENÍK STĚHOVACÍCH KRABIC

Krabice na stěhování o rozměrech cca 380*360*600 mm, určené na techniku, knížky, křehké předměty, nádobí, je možné koupit nebo si půjčit, případně si nechat dovézt předem. Není - li předem dohodnuto jinak, je zákazník povinen krabice vrátit do 4 týdnů. V opačném případě se sazba za zapůjčení zvyšuje na 20 Kč/krabici
.

 58 KČ/KS

Prodej stěhovacích krabic

210 KČ/KS

Zapůjčení stěhovacích krabic

58KČ

Vratné depozitum za zapůjčenou krabici

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

CENÍK ŠATNÍCH BOXŮ

Šatní boxy, určené pro přepravu kabátů, šatů apod. na 10 až 12 ramínkách, je možné koupit nebo si půjčit, případně si nechat dovézt předem. Není - li předem dohodnuto jinak, je zákazník povinen šatní boxy vrátit do 4 týdnů. V opačném případě se sazba za zapůjčení zvyšuje na 100 Kč/šatní box.

300 KČ/KS

Prodej šatního boxu

100 KČ/KS

Zapůjčení šatního boxu

300 KČ/KS

Vratné depozitum za zapůjčený šatní box

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

DOVOZ STĚHOVACÍCH KRABIC A BOXŮ PŘEDEM, ODVOZ OD ZÁKAZNÍKA PO PRAZE

 800 KČ

Do 70 kusů

1800 KČ

Nad 70 kusů

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

CENÍK STĚHOVÁNÍ TĚŽKÝCH BŘEMEN

Příplatek za stěhování těžkých břemen závisí na hmotnosti stěhovaného břemene a počtu pater (bez použití výtahu) resp. délky donášky. Skládá se ze:
- základního příplatku
- a příplatku za patra (při stěhování bez použití výtahu) či donášku.
Těžkým břemenem se rozumí jednotlivé přemeno s hmotností od 100 kg.

1 200 KČ

Břemeno 100 - 150 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

1 500 KČ

Břemeno 151 - 190 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

2 300 KČ

Břemeno 191 - 290 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

3 500 KČ

Břemeno 291 - 390 kg

Základní příplatek za stěhování těžkého břemene

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

200 KČ

Břemeno 100 - 150 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

300 KČ

Břemeno 151 - 190 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

450 KČ

Břemeno 191 - 290 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

600 KČ

Břemeno 291 - 390 kg

Příplatek za stěhování těžkého břemene za patro

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

Příplatek za stěhování těžkého břemene nad 390 kg se stanoví individuálně.

Ceník mezinárodního stěhován: Privacy Policy

CENÍK OSTATNÍCH STĚHOVACÍCH SLUŽEB

OD 280 KČ/M3/MĚS.

Krátkodobé skladováí

.

300 KČ

Odvoz na skládku - manipulační poplatek

.

CCA 210 KČ/M3 KČ

Náklady na likvidaci na sběrném dvoře

Podle skutečných nákladů placených sběrnému dvoru, ledaže na skládce občan předloží doklad o bydlišti na území hl. města Prahy resp. příslušné městské části (podle podmínek jednotlivých sběrných dvorů)

PRÁCE V OBJEKTU

Samostatné montážní, stěhovací a obdobné práce v objektu dle ceníku, minimální zakázka 5 hodin

Za jednoho pracovníka

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

K SAZBÁM SE PŘIČÍTÁVÁ DPH VE VÝŠI 21 %. DPH NEPODLÉHÁ PŘEPRAVA Z EU DO TŘETÍCH ZEMÍ A NAOPAK. JE-LI ODBĚRATELEM SUBJEKT REGISTROVANÝ K DPH V JINÉM ČLENSKÉM STÁTU EU, PODLÉHÁ DPH REŽIMU REVERSE CHARGE.

Ceník mezinárodního stěhován: Hours

ZAHRANIČNÍ VÝLOHY

CCA 0 - 7 000 KČ

Dálniční poplatky v zahraničí

Liší se dle podmínek v jednotlivých zemích pro různou max. povolenou hmotnost vozu

2 000 - 10 000 KČ

Zahraniční výlohy - paušál

Zahraniční výlohy v jednotlivých zemích jsou účtovány prostřednictvím paušálu odlišném pro každou zemi, zohledňujícím tzv. zahraniční diety. Sazebník je uvedden níže.

TRAJEKT

cca 3 800 -
28 000 Kč

.

Ceník mezinárodního stěhován: Ceník

Jak budete mezinárodní stěhování platit?

Úhradu za stěhování do zahraničí nebo stěhování ze zahraničí je možné provést též v EUR nebo jiné měně. Pro přepočet z Kč se použije kurz příslušné měny vyhlášený Českou národní bankou pro den zahájení stěhování (nebo nejbližší předcházející pracovní den, není-li pro den začátku stěhování kurz vyhlášen) - 1 %. Při úhradě za stěhování bankovním převodem ze zahraničí nese náklady zákazník.

Ceník mezinárodního stěhován: Uvozovky

PAUŠÁL NA ZAHRANIČNÍ VÝLOHY

Přibližně

Belgie 5 500,00   Dánsko 5 500,00   Finsko 8 000,00   Francie 7 000,00    Holandsko 5 500,00   Itálie 6 000,00   Lucembursko 5 500,00   Maďarsko I 3 500,00   Maďarsko II 4 800,00   Německo I 3 000,00   Německo II 4 400,00   Norsko 13 000,00   Polsko I 3 500,00   Polsko I 4 800,00   Portugalsko 8 000,00   Rakousko I 3 500,00   Rakousko II 4 800,00   Slovensko I 3 000,00   Slovensko II 4 400,00   Španělsko 7 000,00   Švédsko 8 000,00   Švýcarsko 9 000,00   Velká Británie 7 000,00    
Zona I - do 400 km z Prahy, zona II - nad 400 km z Prahy.

Ceník mezinárodního stěhován: Terms of Use

PŘÍKLADY VZDÁLENOSTÍ A KILOMETROVNÉHO PRO STĚHOVÁNÍ DO A ZE ZAHRANIČÍ

Nejčastěji realizovaná mezinárodní stěhování, cena kilometrovného bez DPH, před slevou na velkou vzdálenost, slevou na vytížení a dalšími aplikovatelnými akčními slevami. Cena stěhovacích prací, obalů, zahraniční výdaje apod. nejsou započteny.

Praha - Berlín 350 km

VELKÉ STĚHOVÁNÍ ČESKO - NĚMECKO/NĚMECKO - ČESKO

17 600 Kč

Praha - Vídeň 346 km

VELKÉ STĚHOVÁNÍ ČESKO - RAKOUSKO/RAKOUSKO - ČESKO

17 300 Kč

Praha - Brusel 902 km

STŘEDNÍ STĚHOVÁNÍ ČESKO - BELGIE/BELGIE - ČESKO

32 800 Kč

Ceník mezinárodního stěhován: Časový plán
bottom of page