+420 775 038 888

Zátopkova 100/2, Praha 6-Břevnov, Česko

©2019 by Easy moving. Stěhování v pohodě. Praha, ČR, EU.. Proudly created with Wix.com

St�edn� st�hov�n� L

Ceny st�hov�n� dom�cnosti, bytu, rodinn�ho domu, vily, chaty, chalupy ...

Cena residen�n�ho st�hov�n� se skl�d� z ceny za st�hovac� pr�ce ��tovan� hodinovou sazbou, kilometrovn�ho za p�epravu a ceny obal�, d�lni�n�ch a podobn�ch poplatk�. V p��pad� st�hov�n� do/ze zahrani�� se p�i��t� t� pau��l na zahrani�n� v�daje.

Od:

300

St�edn� st�hov�n� L

Ceny st�hov�n� dom�cnosti, bytu, rodinn�ho domu, vily, chaty, chalupy ...

Cena residen�n�ho st�hov�n� se skl�d� z ceny za st�hovac� pr�ce ��tovan� hodinovou sazbou, kilometrovn�ho za p�epravu a ceny obal�, d�lni�n�ch a podobn�ch poplatk�. V p��pad� st�hov�n� do/ze zahrani�� se p�i��t� t� pau��l na zahrani�n� v�daje.

Od:

300

St�edn� st�hov�n� L

Ceny st�hov�n� dom�cnosti, bytu, rodinn�ho domu, vily, chaty, chalupy ...

Cena residen�n�ho st�hov�n� se skl�d� z ceny za st�hovac� pr�ce ��tovan� hodinovou sazbou, kilometrovn�ho za p�epravu a ceny obal�, d�lni�n�ch a podobn�ch poplatk�. V p��pad� st�hov�n� do/ze zahrani�� se p�i��t� t� pau��l na zahrani�n� v�daje.

Od:

300

St�edn� st�hov�n� L

Ceny st�hov�n� dom�cnosti, bytu, rodinn�ho domu, vily, chaty, chalupy ...

Cena residen�n�ho st�hov�n� se skl�d� z ceny za st�hovac� pr�ce ��tovan� hodinovou sazbou, kilometrovn�ho za p�epravu a ceny obal�, d�lni�n�ch a podobn�ch poplatk�. V p��pad� st�hov�n� do/ze zahrani�� se p�i��t� t� pau��l na zahrani�n� v�daje.

Od:

300