top of page

CENY STĚHOVÁNÍ, CENÍK STĚHOVACÍCH SLUŽEB

Jak se počítá cena stěhování? Co ovlivňuje cenu stěhování?

Cenu stěhování určuje množství a náročnost a kilometry

Cena stěhovacích prací se totiž u EASY MOVING počítá hodinově. To, za jak dlouho zvládneme  vaše stěhování, závisí na tom, kolik toho stěhujete a jak je stěhování náročné. Tedy z jakého patra do kterého se stěhujete, jestli je k dispozici výtah a jak je velký, jak prostorné jsou stěhovací cesty, jak příkré je schodiště, jak velký je váš nábytek a jak je velký v poměru k šířce dveří, jak snadná je demontáž a montáž, kolik kusů je třeba balit a jestli je potřeba balit i do bublinkové folie apod. Cestu mimo Prahu účtujeme podle najetých kilometrů.


Jak odhadnout cenu stěhování?

No, celkem komplikovaně, neboť ji ovlivňuje řada faktorů. Zatímco u kilometrů je to víceméně snadné, u stěhovacích prací je to o poznání těžší.


V průměru lze počítat s tím, že každých 5 kubíků (což je zhruba půlka průměrně zařízeného, průměrně velkého pokoje) trvá zabalit, naložit a vyložit zhruba mezi 1 až 1,5 hodiny.  Pokud je nutná demontáž a montáž, je třeba přičíst půlhodinu až hodinu. Za patra bez výtahu přičtěte za každé zhruba 10 min., za těžší věci alespoň 5 minut za každé pro každé patro.

Můžete si délku a cenu svého stěhování odhadnout a zarezervovat si pomocí tlačítka níže stěhování rovnou nebo si raději nechte spočítat cenu vašeho stěhování u nás (první tlačítko).

Ceny: Features

PŘÍJEMNÉ SLEVY OD STĚHOVÁNÍ EASY MOVING

BEZ PŘÍPLATKU ZA PATRA PRO BŘEMENA DO 100 KG/KS

BEZ PŘÍPLATKU ZA SVÁTKY A VÍKENDY

POJIŠTĚNÍ NA 1 000 000 KČ ZDARMA

MOŽNOST SDÍLENÍ KILOMETRŮ

Ceny: Clients

ORIENTAČNÍ CENY STĚHOVÁNÍ

STĚHOVÁNÍ PO PRAZE

1+kk, 1+0 do 30 m2.....1 800 Kč

2+1, 2+kk do 50 m2.....3 400 Kč

3+kk, 3+1 do 80 m2.....4 800 Kč

STĚHOVÁNÍ PO ČESKU

1+kk, 1+0 do 30 m2, Praha - Mělník..... 
3 200 Kč
2+1, 2+kk do 50 m2, Praha - Karlovy Vary..... 7 800 Kč
3+kk, 3+1 do 80 m2, Liberec - Plzeň.....
10 300 Kč

ZAHRANIČNÍ STĚHOVÁNÍ

1+kk, 1+0 do 30 m2, Praha - Mnichov .....
15 000 Kč
2+1, 2+kk do 50 m2, Brno - Paříž.....
48 000 Kč
3+kk, 3+1 do 80 m2, Praha - Brusel.....
45 000 Kč

Ceny: Services

ORIENTAČNĚ: JAK DLOUHO CO PŘI STĚHOVÁNÍ TRVÁ A KOLIK LIDÍ JE POTŘEBA

MENŠÍ A STŘEDNÍ STĚHOVÁNÍ

 • ½-1 místnost je 10 m3 pro 1 až 2 lidi na 2-3 h

 • 1-1½ místnosti 20 m3 pro 2 lidi na 3-4 h

 • 1½-2 místnosti 25 m3 pro 2 lidi na 3-5 h

 • 2-2½ místnosti 30 m3 pro 2 lidi na 4-5 h

 • 3 místnosti 35 m3 pro 2 až 3 lidi na 5-6 h

 • 3½-4 místnosti 40 m3 pro 3 lidi na 5-7 h

 • 4-4½ místnosti 50 m3 pro 3-4 lidi na 7-8 h

VĚTŠÍ STĚHOVÁNÍ

 • 4½-5 místností je 50 m3 pro 4 lidi na 8-9 h

 • 5-5½ místnosti 60 m3 pro 4-5 lidí na 8-10 h

 • 5½-6 místností 65 m3 pro 5 lidí na 9-10 h

 • 6-7 místností 70 m3 pro 5-6  lidí na 9-10 h

 • 7-8 místností 80 m3 pro 6 lidí na 9-11 h

 • 9-10 místností 90 m3 pro 6-7 lidí na 10-12 h

Ceny: Services

OBECNÁ USTANOVENÍ K CENÁM STĚHOVÁNÍ

Platební podmínky stěhování

Není-li před započetím stěhování dohodnuto jinak, je cena za poskytnuté stěhovací služby a dodaný materiál splatná po dokončení stěhování v hotovosti a v korunách českých proti platebnímu dokladu. Stěhování je dokončeno předáním prací, ke kterému dojde podpisem Výkazu zakázky ze strany zákazníka.

Platba celé částky a nebo její části bezhotovostně na základě faktury musí být sjednána předem.

Pokud zákazník po dokončení stěhování nemá hotovost k úhradě poskytnutých služeb, je cena vystavení faktury do částky 3.000,00 Kč bez případné DPH zpoplatněna částkou 300,- Kč, nad 3.000 Kč částkou 500,- Kč. Pro bezhotovostní úhradu dále platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek stěhování.

Hodinová sazba stěhovacích služeb

Hodinová sazba se počítá od okamžiku přistavení vozu v místě nakládky do okamžiku dokončení stěhování vč. příp. montáže a dalších prací v místě vykládky (bez času přepravy mimo Prahu). Přistavení a návrat vozu při stěhování v rámci Prahy je zdarma.

Hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla se účtuje:

a. Balení, zabezpečení stěhovaných předmětů proti poškození

b. Demontáž nábytku

c. Vystěhování stávajícího stanoviště

d. Nakládka a vykládka stěhovaného nábytku, materiálu nebo zařízení

e. Nastěhování nových prostor, rozmístění stěhovaných břemen v novém objektu

f. Vybalení přepravních obalů

g. Montáž nábytku

h. Přeprava stěhovaných břemen po Praze - účtuje se hodinovou sazbou za stěhovací práce a provoz vozidla, kilometrovné se neúčtuje.

Minimální účtovatelná cena stěhování

Minimální cena zakázkyna stěhování odpovídá 2 hodinám, v sobotu 4 hodinám a v neděli a ve svátek 6 hodinám v příslušné sazbě. Pokud jede vůz vícekrát při jedné zakázce, počítá se každá jízda za zakázku.

Paletový vozík

Za použití paletového vozíku při stěhování účtujeme 200,00 Kč.


Stěhovací práce ve ztížených podmínkách nebo se značnými překážkami

Za práce prováděné ve ztížených podmínkách nebo se značnými překážkami (stavby, znečištěné sklepy, stěhování přes okna nebo balkony, prašné prostředí nebo kontaminace mikroorganismy apod.) se účtuje příplatek ve výši 25 % z ceny prací.

Platby za stěhování na fakturu

Za platbu jinak než v hotovosti, pokud tak nebylo sjednáno předem, se účtuje příplatek 300 Kč resp. 500 Kč (viz výše v čl. Platební podmínky).

Prohlídka před stěhování v Praze zdarma

Prohlídka stěhovaných prostor technikem za účelem zjištění rozsahu stěhovacích služeb a odhadu ceny zakázky je v rámci Prahy zdarma.

Pojištění při stěhování zdarma

V ceně je zahrnuto pojištění na 1 mil. Kč pro škody během přepravy a rovněž 1 mil. Kč pro škody při maniulaci v objektu. Je možné dokoupit připojištění. Pojištění se vztahuje na pouze případy, kdy je EASY MOVING zodpovědný za vzniklou škodu (viz Obchodní podmínky).

Cena stěhovacích obalových materiálů

V ceně není zahrnuta cena námi dodaných přepravních obalů. Cenu prodeje nebo zapůjčení obalů najdete v ceníku obalových materiálů.

Cena stěhování těžkých břemen

Je-li součástí stěhování těžké břemeno (jednotlivý kus nad 100 kg), účtuje se cena jeho stěhování dle tarifu základní cena a cena za patra a/nebo donášku Stěhování těžkých břemen.

Kilometrovné při stěhování

Při přepravě mimo Prahu účtujeme kilometrovné (trasa se počítá jako součet vzdáleností: přistavení vozu, transport mezi místy nakládky a vykládky, návrat).

Mýtné v ČR

Uskutečňuje-li se přeprava vozem nad 7,5 t po zpoplatněných komunikacích v ČR, přičítá se mýtné dle platných sazeb.

Dálniční poplatky mimo ČR

Uskutečňuje-li se přeprava po zpoplatněných komunikacích mimo ČR, přičítají se dálniční poplatky (příp. poplatky za průjezd tunelem apod.) dle skutečných nákladů.

Práce řidiče při stěhování

Řidič se počítá za jednoho manipulanta, stěhuje. V případě tarifu vůz + 1 manipulant (řidič) nosí pouze břemena, která unese jeden manipulant, nenosí břemena společně se zákazníkem.

Minimální zúčtovatelný úsek

Z každé třetí a další hodiny účtujeme vždy po 30 minutách, není-li v ceníku stanoveno jinak.

Zahraniční výlohy při mezinárodním stěhování

V případě mezinárodního stěhování se k ceně přičítá tzv. paušál na zahraniční výlohy (dle počtu pracovníků a dnů v zahraničí /diety/, na krytí kurzových rozdílů a pohybů apod.). K ceně se dále připočítávají náklady na trajekt, Eurotunel, přejezd přes mosty ve Skandinávii apod.

Stěhovací práce v noci

Za práce včetně přepravy (mimo mezinárodního stěhování) prováděné: a. ve večerních hodinách (v době od 18:00 do 22:00) se účtuje příplatek ve výši 15 % z ceny prací; b. v nočních hodinách (v době od 22:00 do 6:00) se účtuje příplatek ve výši 30 % z ceny prací.

Stěhovací práce v neděli a ve svátek

Za práce  prováděné: v neděli a ve svátek se účtuje příplatek ve výši 35 % z ceny prací.

Speciální stěhování

Stěhování a doprava pro akce, které vyžadují pohotovost vozidla a týmu se zaručeným přistavením na konkrétní přesné časy v průběhu dne se účtují na celé 8mi hodinové směny.


Aplikovatelný ceník stěhování

Pro vyúčtování jednotlivých zakázek se použije ceník platný v den podání závazné objednávky resp. zaslání nabídky.

Ceny: Terms of Use
Ceny: Features
bottom of page