top of page

Můžu se stěhovat i večer po práci?

Ano, stěhujeme i večer, podle Vaší potřeby. Za přepravu (vyjma mezinárodního přepravy) prováděné:

  1. ve večerních hodinách (v době od 18:00 do 22:00) se účtuje příplatek ve výši 15 % z hodinové sazby,

  2. v nočních hodinách (v době od 22:00 do 6:00) se účtuje příplatek ve výši 30 % z hodinové sazby.