Co když se při stěhování něco rozbije?

Aktualizováno: 25. 6. 2019

Máme sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu přepravce při přepravě na 1.000.000 Kč a též pojištění při manipulaci s břemeny v objektu na 1.000.000 Kč.

Mimo to je možné sjednat připojištění. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při přepravě zaviněním dodavatele, sepíše  pracovníkem dodavatele Reklamační protokol. Právo na reklamaci a na náhradu škody je třeba uplatnit co nejdříve, nejlépe v přítomnosti pracovníka dodavatele. Dodavatel nemůžeme nést odpovědnost za škody, které vzniknou manipulací s věcmi po odjezdu pracovníků dodavatele. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel. Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravovaných předmětů. Zákazník je povinen:

  • připravit seznam přepravovaných věcí, pokud jej nepřipraví, není možné reklamovat škodu vzniklou částečnou ani úplnou ztrátou přepravovaných předmětů; zkontrolovat přepravované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky.

Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na přepravovaných předmětech. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů v důsledku škodní události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti s přepravou vzniknout.Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný:

  • za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této škodě dodavatel nemohl zabránit;

  • za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka jako je např. nedostatečná ochrana přepravovaných věcí ochranný obaly, jakož i takového jednání zákazníka, kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany přepravovaných břemen např. obalovými materiály;

  • za škodu na obsahu krabic a tašek, který před naložením nemohl pracovník dodavatele ověřit;

  • za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou přepravovaných předmětů a dále za škodu na předmětech, které jsou v takovém stavu, že sama manipulace s nimi znamená riziko poškození, zejm. starší nábytek, chladnička, mraznička či jiná elektronika apod.

41 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše