+420 775 038 888

Zátopková 100/2, 160 00 Praha 6, Czechia

©2019 by Easy moving. Stěhování v pohodě. Praha, ČR, EU.. Proudly created with Wix.com

Vyhledat
  • Dáša Žaludová

Jak se účtuje kilometrovné?

Kilometrovné při stěhování, tedy cena za přepravu, se účtuje sazbou za kilometr. Počet kilometrů stěhování

se počítá jako součet kilometrů z Prahy do místa nakládky, z místa nakládky do místa vykládky, a z místa vykládky zpět do Prahy. Kilometrovné při přepravě po Praze neúčtujeme.

1 zobrazení