Budeme na stěhování sepisovat nějakou smlouvu?

Zákazník podává objednávku služeb stěhování, která je návrhem smlouvy o stěhování, rezervační plikací na webových stránkách prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně. EASY MOVING může vyzvat zákazníka, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených způsobů doručení (autorizoval). V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na webových stránkách dodavatele.

Každá objednávka bude námi potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem doručení objednávky, zpravidla během 24 hodin od doručení. Potvrzením objednávky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, ledaže zákazník trvá na uzavření písemné smlouvy. V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.


EASY MOVING si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat zákazníka o uzavření písemné smlouvy.


Vztahy mezi zákazníkem a EASY MOVING při provedení služeb týkajících se stěhování se řídí Obchodními podmínkami zveřejněnými na webu https://www.easy-moving.cz/podminky-stehovani, ve znění zveřejněném v den odeslání objednávky . Tyto vztahy se dále, zejména v bodech neupravených Obchodními podmínkami, řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.

5 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše