Ceník ostatních stěhovacích služeb
Stěhovací obaly, samostatné montážní práce, odvoz na skládku, těžká břemena ...

Ochranné obaly

Bublinková folie (100 cm šíře)

Na křehké a citlivé předměty

10 Kč/m

Průtažná folie (50 cm šíře)

Proti oděru, na zpěvnění nábytku

1 Kč/m

Lepící páska

Upevnění obalů, zalepení kartónů

35 Kč/ks

Balící papír

Prokládání obsahu krabice, ochrana hran

8 Kč/arch

Přepravní obaly

Kartonové stěhovací krabice - prodej

Cca 380*360*600 mm; na techniku, knížky, křehké předměty, nádobí

45 Kč/ks

Kartonové stěhovací krabice - zapůjčení

10 Kč/ks

Depozitum na zapůjčenou kartonovou krabici

Vratné při vrácení stěhovací krabice

45 Kč/ks

Šatní boxy - prodej

Na 10 - 12 ramínek

180 Kč/ks

Šatní boxy - zapůjčení

75 Kč/ks

Depozitum na zapůjčený šatní box

Vratné při vrácení šatního boxu

180 Kč/ks

Není - li předem dohodnuto jinak, je zákazník povinen krabice a šatní boxy vrátit do 4 týdnů. V opačném případě se sazba za zapůjčení zvyšuje na 20 Kč/krabici resp. 100 Kč/šatní box.

Dovoz stěhovacích krabic a boxů předem, odvoz od zákazníka po Praze

Do 50 kusů

300 Kč

Dovoz stěhovacích krabic a boxů předem, odvoz od zákazníka po Praze

Nad 50 kusů

600 Kč

Těžká břemena

Příplatek za stěhování těžkých břemen závisí na hmotnosti stěhovaného břemene a počtu pater (bez použití výtahu) resp. déky donášky:

100 - 150 kg

Základní příplatek za těžké břemeno/Příplatek za patro bez výtahu resp. 20 metrů donášky

1 200/200 Kč

151 - 190 kg

Základní příplatek za těžké břemeno/Příplatek za patro bez výtahu resp. 20 metrů donášky

 1 500/300 Kč

191 - 290 kg

Základní příplatek za těžké břemeno/Příplatek za patro bez výtahu resp. 20 metrů donášky

2 300/450 Kč

291 - 390 kg

Základní příplatek za těžké břemeno/Příplatek za patro bez výtahu resp. 20 metrů donášky

3 500 /600 Kč

nad 390 kg

Základní příplatek za těžké břemeno/Příplatek za patro bez výtahu resp. 20 metrů donášky

4 800/700 Kč

Odvoz na skládku

Manipulační poplatek

300 Kč

Náklady na likvidaci na sběrném dvoře

Podle skutečných nákladů placených sběrnému dvoru, ledaže na skládce zákazník předloží doklad o bydlišti na území hl. města Prahy resp. příslušné městské části (podle podmínek jednotlivých sběrných dvorů)

cca 210 Kč/m3

Samostatné montážní, balící a obdobné práce 

Samostatné montážní, balící a obdobné práce

Práce každého jednoho pracovníka. Minimálně se účtují 3 hod.

První hodina

Každá další hodina
1 150 Kč

350 Kč/hod každý pracovník

K cenám se přičítá DPH ve výši 21 %.